Bygninger

Nederst på siden findes "Retningslinjer for vedligeholdelse"

 

Forsikringer

Der er tegnet bygningsforsikring og indboforsikring, som betales via grundejerforeningen. Klik på linket.

Kontaktperson: Kurt Nørby - se "Bestyrelse"

 


Tilstandsrapport og energirapport

Der er ikke krav om tilstandsrapport eller energirapport ved salg af ferielejlighed.

Hvis køberen ønske det, må det indgå i pågældende handel.

 

Tag og udluftningshætter

Vær opmærksom på, at de "gamle" udluftningshætter trænger til udskiftning, da der kan trænge vand ind.

Vi har fået tilbud på udskiftning fra Tømmerfirma Just, tlf. 2012 3653, som lyder på 1950,- kr. plus moms pr. lejlighed.

Arbejdet skal udføres af professionelt firma af hensyn til forsikring. Ejerne skal selv sørge for, at arbejdet bliver udført.

Vær også opmærksom på knækkede tagsten, hvilket kan give indtrængende vand.

Kontaktperson: Terkild Bruun - se "Bestyrelse".


Montering af zinkskinne over dør og vinduer - stuen og 1. sal

I stedet for den nuværende lukkede gummifuge, kan der monteres en to-delt zinkskinne med ventilationsafstand

og drypkant, så fugt fra hulrum kan komme ud. - På lejlighed N6 kan man se, hvordan renoveringen er udført.

Vi har fået tilbud fra Tømmerfirma Just, tlf. 2012 3653, som lyder på 2585,- kr. plus moms pr. lejlighed.

Ejerne skal selv kontakte firmaet, hvis man ønsker arbejdet udført.

Kontaktperson: Terkild Bruun - se "Bestyrelse".


Zinkinddækning og stakit

Mange steder er beslagene og skruerne rustne og så kan stakittet vælte eller zinkinddækningen blæse af,
hvis der kommer en storm. Derfor skal der monteres nye beslag og rustfaste skruer med spændskiver af plast.

10 stk. rustfaste skruer med ravplugs koster 50 kr.  - Kan købes hos viceværten.

Hvis man ikke selv udfører arbejdet, kan viceværten gøre det for 300,- incl. materiale.

Vi gør samtidig opmærksom på, at forsikringen ikke dækker ved manglende vedligeholdelse.

Kontaktperson: Terkild Bruun - se "Bestyrelse"

 

Terrassefront

Plankeværk kan være helt åbent, delvis lukket eller helt lukket med låge.

Plankeværk skal fremstå pænt og velholdt.

Farven skal være grøn og i ens type og farvenuance, som fastsættes af bestyrelsen.

Ønskes anden terrassefront, evt. beplantning, hæk o. l., skal det godkendes af bestyrelsen.

Det skal fremstå velplejet og vedligeholdt.


Maling af stakit og vinduer

Stakit: Juton Demidekk, Saltgrøn, farvekode 8151.

Malingen er et blandingsprodukt, som består af 60 % olie og 40 % vand, hvilket giver fordelene fra begge typer.

Der kan købes ny maling hos viceværten - enten 2½ l eller 5 liter.

 

Vinduer: Grundejerforeningen har købt malingen og man låner en spand hos viceværten eller i receptionen.

Når man er færdig med at male, afleveres spanden igen. Udgifterne til malingen hører under fællesudgifterne

Det er vedtaget, at de males hvide.

 

Energibesparende udstyr

Der har været interesse for installation af energibesparende udstyr - fx varmepumper eller solfangere og

derfor har bestyrelsen fastsat følgende retningslinjer:

 • Varmepumper skal monteres i stueplan på terrassen.
 • Kan evt. monteres i depotrummet, med jalousiforhæng. 
 • Må ikke være til gene for naboen.
 • Skal være godkendte.
 • De skal overholde byggemyndighedernes støjkrav.
 • Fabrikat og type efter eget ønske.
 • Solfangere/celler kan monteres på væggen i venstre og/eller højre side af vinduespartiet,
  så de flugter med øverste kant.

Kontakt Poul Rasmussen inden montering for godkendelse og placering.

 

Markiser

Bestyrelsen har fastsat følgende retningslinjer:

 • Ensfarvet grå med lukket kasse, så markisen harmonerer med zinkbeklædningen.
 • Farvekode Ral nr.9006 (zink/alu farve).
 • Dugen skal være enten ensfarvet grå eller grå/hvid stribet.
 • Skal være godkendt og monteret efter forskrifterne.
 • Skal være stabil og i en god kvalitet.
 • Fabrikat og type efter eget valg.

Kontakt Poul Rasmussen inden køb og opsætning for endelig godkendelse. - Se "Bestyrelse"

Vi har fået en rabatpris på Faber markiser hos Garant i Hemmet – tlf. 97 37 50 11, som også kan sætte markisen op.

Der er ikke krav om, at det skal være Faber, ej heller hvor man køber.

 

Udendørslamper

De nuværende lamper kan ikke fås længere.

Ved udskiftning opsættes samme slags, som er monteret på vægene ved stierne.

Nye kan købes i receptionen eller hos viceværten.

Det er tilladt at montere ekstra udendørslamper.

 

Depotrum

Der er mulighed for at bygge et depotrum. Kan placeres i højre eller i venstre side.

Målene i Nord er 90x154 cm og i Syd 77x167 cm.

Hvis man er interesseret i selv at bygge depotrummet, er der udarbejdet en byggevejledning med billeder.

Bemærk - der skal bores nogle lufthuller til ventilation.

Zinktaget fremstilles og monteres af en blikkenslager. Kan kontaktes på tlf. 51 51 06 57

Nord: - Her er prisen 2500,- kr. incl. moms og zinkhjørne.

Syd: - Her er prisen 2300,- kr. incl. moms og zinkhjørne.

Tilbud: Vi har fået tilbud fra Flemming, som kan bygge depotrummet for 8000,- plus moms.

Denne pris er incl. materialer, maling, zinktag og zinkhjørne. Flemming kan kontaktes på 22 28 00 28

Kontaktperson: Benny Nørgaard - se "Bestyrelse".

 

Murværk og fugning

Mange har foretaget omfugning og derfor opfordrer vi kraftig til, at de sidste lejligheder også bliver omfuget,
så lejligheder fremtræder flotte og ensartet. - Arbejdet skal udføres efter forskrifterne.

Der skal bruges alm. mørtelfuge (6,6 % str. 0,4) fra Dankrit og det kan fås i byggemarkeder m.v. i 25 kg sække.

Blandingsforhold i Syd: 1 alm. cement til 8 mørtel.

Blandingsforhold i Nord: 1 hvid cement til 8 mørtel.

Mursten i Nord: Gørding tegl M4 maskinsten.

Mursten i Syd: ??

Vi har fået tilbud fra murermester John Andresen, Lundgaard omfugning, Stauning, som kan kontaktes på:

Tlf. 21 93 25 20 – mail: johnandresen@godmail.dk

Kontaktperson: Terkild Bruun - se "Bestyrelse".

 

Retningslinjer for vedligeholdelse

I vedtægterne § 5 er nævnt følgende:

 • Grundejerforeningen er forpligtiget til at påse, at medlemmerne vedligeholder medlemmernes ejendomme,

    således at ejendommene altid fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

 • Grundejerforenings bestyrelse kan fremsætte påkrav om at udføre påkrævet vedligeholdelsesarbejde eller
    ændring af farve- eller materialevalg.

 • Ved påkrav skal der gives en frist på minimum 8 uger.

 • Såfremt påkrav ikke er efterkommet, kan bestyrelsen på medlemmets vegne iværksætte vedligeholdelsesarbejde.

 • Udgiften herved er sikret ved pant, jfr. § 3.

Til præcisering af ovennævnte kan følgende områder nævnes:

 • Tag og udluftningsventiler.

 • Zinkinddækning på terrassemur.

 • Stakit – fastgørelse og maling.

 • Terrassefliser.

 • Algebekæmpelse.

 • Vedligeholdelse af murværk.

 • Vinduespartier, såvel foran som bagved.

 • Udendørslampe med lejlighedsnummer.

 • Depotrum (hvis det er bygget).

 • Udvendig energibesparende udstyr.

 • Markiser.

Tagrender og nedløb hører under fællesudgifter.

For nogle af ovennævnte områder vil det være naturligt, at arbejdet iværksættes og udføres som en fælles opgave,

hvor det er bestyrelsen der iværksætter, fx algebekæmpelse af tag og fliser.

For andre områder vil det være den enkelte ejer, der selv udfører arbejdet eller får det iværksat.

Bestyrelsen kan dog indhente tilbud fra et firma eller anden udbyder.

Udgifterne betales af den pågældende ejer, såfremt andet ikke er vedtaget.

Vedtaget på generalforsamlingen 8. marts 2014

------------

Almindelig vedligeholdelse af taget hører under fællesudgifterne.

Som eksempel kan nævnes udskiftning af en knækket tagsten. Dette ordnes og betales af grundejerforeningen, hvilket man altid har gjort.

Større reparationer af taget er overordnet set ejerens ansvar og pågældende må derfor afholde udgiften, dog ud fra en saglig vurdering.

Det samme gælder for evt. følgeskader.

Ud fra den saglige vurdering, tages der stilling til, om der skal foretages reparation eller evt. udskiftning af hele taget på blokken/blokkene.

Hvis man vurderer, at taget bør udskiftes, søges sagkyndig bistand for at opnå en uvildig vurdering.

Vedligeholdelsesfonden kan være medfinansierende ved evt. udskiftning af hele taget.