Nederst på siden findes "Retningslinjer for vedligeholdelse"


Dørlåse

Låsesystemet i lejlighederne i Bork Havn Feriecenter

Foreningen har et lukket nøglesystem, som omfatter alle 137 lejligheder.
Dette er installeret, fordi det giver de fordele, at viceværten har mulighed for at afhjælpe et akut problem samt at Danland kan anvende en universalnøgle, når de varetager opgaverne omkring udlejning. Ved udlejning til anden side anvendes ejerens egen nøgle.

Det nuværende nøglesystem er hos nogle slidt og kan med fordel udskiftes med et tilsvarende. HUSK!! at gemme den gamle nøgle som også passer til vores cykkelskur i nord.
Vi har en god prisaftale med Esbjerg låseteknik, som kan levere en ny lås.

Hvis i tager mål (se vedhæftede skitse) og sender dem sammen med jeres kontaktoplysninger til formanden for Bork Havn Feriecenter, bliver I kontaktet af låsesmeden, hvorefter I afregner direkte med ham.

Se måleskema

Forsikringer

Der er tegnet bygningsforsikring og indboforsikring, som betales via grundejerforeningen. Klik på linket.

Kontaktperson: Se "Bestyrelse"

 


Tilstandsrapport og energirapport

Der er ikke krav om tilstandsrapport eller energirapport ved salg af ferielejlighed.

Hvis køberen ønske det, må det indgå i pågældende handel.

 

Tag og udluftningshætter

Vær opmærksom på, at de "gamle" udluftningshætter trænger til udskiftning, da der kan trænge vand ind.ilbud på udskiftning fra Tømmerfirma Just, Tilbud kan indhentes hos Torsten Just tlf. 20762510.

Arbejdet skal udføres af professionelt firma af hensyn til forsikring. Ejerne skal selv sørge for, at arbejdet bliver udført.

Vær også opmærksom på knækkede tagsten, hvilket kan give indtrængende vand.

Kontaktperson: Per Pape - se "Bestyrelse".


Montering af zinkskinne over dør og vinduer - stuen og 1. sal

I stedet for den nuværende lukkede gummifuge, kan der monteres en to-delt zinkskinne med ventilationsafstand

og drypkant, så fugt fra hulrum kan komme ud. - På lejlighed N6 og F4 kan man se, hvordan renoveringen er udført.

Tilbud hos Tømmerfirma Just, tlf. 20762510.

Ejerne skal selv kontakte firmaet, hvis man ønsker arbejdet udført.

Kontaktperson: Per Pape, Se "Bestyrelse".


Zinkinddækning og stakit

Mange steder er beslagene og skruerne rustne og så kan stakittet vælte eller zinkinddækningen blæse af,
hvis der kommer en storm. Derfor skal der monteres nye Spengelskruer, Rustfri kv. A2 4,5x40 med spændskive

Vi gør samtidig opmærksom på, at forsikringen ikke dækker ved manglende vedligeholdelse.

Kontaktperson: Per Pape, bestyrelse

 

Terrassefront

Plankeværk kan være helt åbent, delvis lukket eller helt lukket med låge.

Plankeværk skal fremstå pænt og velholdt.

Farven skal være grøn og i ens type og farvenuance, som fastsættes af bestyrelsen.

Ønskes anden terrassefront, evt. beplantning, hæk o. l., skal det godkendes af bestyrelsen.

Det skal fremstå velplejet og vedligeholdt.


Maling af stakit og vinduer

Stakit: Juton Demidekk, Saltgrøn, farvekode 8151.

Vinduer: Hvid farvekode 9010

Malingen er et blandingsprodukt, som består af 60 % olie og 40 % vand, hvilket giver fordelene fra begge typer.

Malingen kan købes ved Davidsen byggemarked Nr. Nebel, har du hentet en tilbuds mail hos Danland så har vi en rabat ordning

 

 

Energibesparende udstyr

Der har været interesse for installation af energibesparende udstyr - fx varmepumper eller solfangere og

derfor har bestyrelsen fastsat følgende retningslinjer:

  • Varmepumper skal monteres i stueplan på terrassen.
  • Kan evt. monteres i depotrummet, med jalousiforhæng. 
  • Må ikke være til gene for naboen.
  • Skal være godkendte.
  • De skal overholde byggemyndighedernes støjkrav.
  • Fabrikat og type efter eget ønske.
  • Solfangere/celler kan monteres på væggen i venstre og/eller højre side af vinduespartiet,
    så de flugter med øverste kant.


 

Markiser

Markiser skal være monteret med en lukket kassette i lys grå,som RAL9006.

Markisen skal flugte øverste kant på "murvingerne"

Når der monteres en markise, skal den flugte med de markiser,der i forvejen

er opsat i blokken efter disse retningslinjer.
Bestyrelsen skal godkende opsættelse af en markise, inden den monteres.

 

Udendørslamper

De nuværende lamper kan ikke fås længere.

Ved udskiftning opsættes samme slags, som er monteret på vægene ved stierne.

Det er tilladt at montere ekstra udendørslamper.

 

Depotrum

Der er mulighed for at bygge et depotrum. Kan placeres i højre eller i venstre side.

Målene i Nord er 90x154 cm og i Syd 77x167 cm.

Hvis man er interesseret i selv at bygge depotrummet, er der udarbejdet en byggevejledning med billeder.

Bemærk - der skal bores nogle lufthuller til ventilation.

Zinktaget fremstilles og monteres af en blikkenslager. Kan kontaktes på tlf. 51 51 06 57

Nord: - Her er prisen 2500,- kr. incl. moms og zinkhjørne.

Syd: - Her er prisen 2300,- kr. incl. moms og zinkhjørne.

Tilbud: Vi har fået tilbud fra Flemming, som kan bygge depotrummet for 8000,- plus moms.

Denne pris er incl. materialer, maling, zinktag og zinkhjørne. Flemming kan kontaktes på 22 28 00 28

Depotrum tegninger,materialeliste. Her

Depotrum billeder. Her

Kontaktperson: Per Pape  se "Bestyrelse".

 

Murværk og fugning

Mange har foretaget omfugning og derfor opfordrer vi kraftig til, at de sidste lejligheder også bliver omfuget,
så lejligheder fremtræder flotte og ensartet. - Arbejdet skal udføres efter forskrifterne.

Der skal bruges alm. mørtelfuge (6,6 % str. 0,4) fra Dankrit og det kan fås i byggemarkeder m.v. i 25 kg sække.

Blandingsforhold i Syd: 1 alm. cement til 8 mørtel.

Blandingsforhold i Nord: 1 hvid cement til 8 mørtel.

Mursten i Nord: Gørding tegl M4 maskinsten.

Mursten i Syd: ??

Kontaktperson: Se "Bestyrelse".

 

Retningslinjer for vedligeholdelse

I vedtægterne § 5 er nævnt følgende:

 • Grundejerforeningen er forpligtiget til at påse, at medlemmerne vedligeholder medlemmernes ejendomme,

    således at ejendommene altid fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

 • Grundejerforenings bestyrelse kan fremsætte påkrav om at udføre påkrævet vedligeholdelsesarbejde eller
    ændring af farve- eller materialevalg.

 • Ved påkrav skal der gives en frist på minimum 8 uger.

 • Såfremt påkrav ikke er efterkommet, kan bestyrelsen på medlemmets vegne iværksætte vedligeholdelsesarbejde.

 • Udgiften herved er sikret ved pant, jfr. § 3.

Til præcisering af ovennævnte kan følgende områder nævnes:

 • Tag og udluftningsventiler.

 • Zinkinddækning på terrassemur.

 • Stakit – fastgørelse og maling.

 • Terrassefliser.

 • Algebekæmpelse.

 • Vedligeholdelse af murværk.

 • Vinduespartier, såvel foran som bagved.

 • Udendørslampe med lejlighedsnummer.

 • Depotrum (hvis det er bygget).

 • Udvendig energibesparende udstyr.

 • Markiser.

Tagrender og nedløb hører under fællesudgifter.

For nogle af ovennævnte områder vil det være naturligt, at arbejdet iværksættes og udføres som en fælles opgave,

hvor det er bestyrelsen der iværksætter, fx algebekæmpelse af tag og fliser.

For andre områder vil det være den enkelte ejer, der selv udfører arbejdet eller får det iværksat.

Bestyrelsen kan dog indhente tilbud fra et firma eller anden udbyder.

Udgifterne betales af den pågældende ejer, såfremt andet ikke er vedtaget.

Vedtaget på generalforsamlingen 8. marts 2014

------------

Almindelig vedligeholdelse af taget hører under fællesudgifterne.

Som eksempel kan nævnes udskiftning af en knækket tagsten. Dette kan ordnes af grundejerforeningen sålænge vi har ekstra tagsten.

Større reparationer af taget er overordnet set ejerens ansvar og pågældende må derfor afholde udgiften, dog ud fra en saglig vurdering.

Det samme gælder for evt. følgeskader.

Ud fra den saglige vurdering, tages der stilling til, om der skal foretages reparation eller evt. udskiftning af hele taget på blokken/blokkene.

Hvis man vurderer, at taget bør udskiftes, søges sagkyndig bistand for at opnå en uvildig vurdering.

Vedligeholdelsesfonden kan være medfinansierende ved evt. udskiftning af hele taget.