Forside

Velkommen til Bork Havn Feriecenter                      Opdateret: 7. april 2021                  webmaster og foto: Hans Rosbjerg

Denne hjemmeside indeholder praktiske informationer omkring feriecentret. - Klik ind på de relevante sider.
Der er også et galleri, som viser billeder fra det naturskønne område omkring Bork Havn.

Bork Havn Feriecenter: borkhavnferiecenter@gmail.com

Udlejning: Klik ind på Danland

Aktuelt

 

Opdatering af hjemmesiden

Klik på "Opdater/genindlæs", så har I den sidste udgave.

Dette gøres på hver side/faneblad, når man klikker ind.


Generalforsamling 2021

       Indkaldelsen til ordinær generalforsamling lørdag den 24. april kl. 13.00, på
       Sdr. Bork Kro, er udsat indtil Covid-19 tillader os at afvikle den.
       Der indkaldes senere med gældende varsel.
Dagsorden: 

1. - Valg af dirigent.

2. - Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden (udsendes).

3. - Fremlæggelse af det revidere regnskab (udsendes).

4. - Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af
      kontingent.

5. - Orientering fra bestyrelsen.
6. - Behandling af indkomne forslag indenfor fristen den 1. april:
      a. Forslag om opsætning af solceller på aktivitetscentret,
          herunder optagelse af lån til projektet (bestyrelsen).
      b. Forslag om beskæring af store træer ved stien langs vandet i Nord, (K5).
      c. Forslag om at opsætte stakitter i andre materialer og farver (S6).
      d. Opsætning af udvalg til undersøgelse af muligheder for etablering at et
          tilfredsstillende dræn fra stiarealer mellem husene på Kirkehøjvej, for at
          hindre vand-indtrængen i lejligheder ved skybrud / vedvarende kraftig regn.
          Samt muligvis etablering af tilsvarende for parkeringsarealer på Kirkehøjvej.
          (N4).
 7. - Valg af bestyrelsesmedlemmer for de næste 2 år:
       På valg:  Kurt Nørby (Syd) - genopstiller ikke.
                      Terkild Bruun (Nord) - villig til genvalg.
8. - Valg af 2 suppleanter (Nord + Syd). Vælges for 1 år.
      Hugo Christensen (Syd) og Doris Friis (Nord) er på valg.
9. - Valg af revisor:
      a. På valg er Hans Henrik Stephansen (Syd).
      b. Frank Nielsen (Nord) er ikke på valg.

10. - Valg af revisorsuppleanter. Vælges for 1 år.
11. - Evt.


Covid-19

På grund af restriktionerne omkring Covid-19 skal vi holde aktivitetscentret
lukket indtil videre. Vi håber på en gradvis åbning snarest. Vi giver besked,
når der er nyt omkring det.


Ladestander

Nu er der kommet ladestander til el-biler - klik på linket: Ladestander til el-biler


Badecenter

Retningslinjer for brug af badecenter - klik på linket:

Retningslinjer for badecenter - Corona

Husk at badecentret kun må bruges af det antal personer, der bebor den enkelte lejlighed i perioden.

 

E-mail

Hvis der er adresseændringer eller I ikke modtager informationer via e-mail,
vil vi gerne, at I sender Jeres e-mail til sekretæren Benny Nørgaard.

Husk at skrive navn og lejlighedsnummer.


Ejerskifte

Hvis I har solgt eller købt ferielejlighed, skal I give besked til Benny Nørgaard,

da der godt kan gå flere måneder, inden vi får officiel besked.


Der er ikke krav om tilstandsrapport eller energirapport ved salg af ferielejlighed. Hvis køberen ønske det, må det indgå i handelen.


Der skal ikke afmeldes til Stofa ved ejerskifte, da det er grundejerforeningen,
der har abonementsaftale.

Handles en ferielejlighed midt i en opkrævningsperiode, skal der ske refusion

mellem køber og sælger. Grundejerforeningen er ikke part i en sådan refusion,

idet grundejerforeningen kontinuerligt opkræver bidrag kvartalsvis, den første bankdag i hvert kvartal. - Grundejerforeningens administrator skal modtage oplysninger om ejerskifte senest 14 dage før et kvartals udløb, for at sikre,

at data kan ændres til opkrævningen.

Grundejerforeningen opkræver ikke for ”skæve” perioder afledt af en handel, idet sådanne perioder skal indgå i en refusionsopgørelse mellem parterne (køber og sælger). - Vi gør opmærksom på, at det er sælgeren, der hæfter for manglende indbetaling af kontingent til grundejerforeningen, indtil vi har fået ejerforholdet registreret.


Udskiftning af ældre TV

Hvis I har et ældre TV, hvor der er monteret en særskilt boks på anlægget og

dette TV bliver udskiftet, kan I aflevere boksen hos Danland - så vil viceværten

ordne resten.

Aktiviteter

Hjertesti og cykelsti

Med start ved havnen, kan man følge hjertelstien og få rørt musklerne, samtidig med, at man kan nyde udsigten ud over Fjorden. Der er også kommet en cykelsti, som går ud til Skjern Å´s udløb

og videre med trækfærgerne ind over engene til Kong Hans Bro. - Klik på linket: cykelsti


Ringkøbing Fjord

En tur rund om Ringkøbing Fjord er altid spændende - se www.visitvest.dk


Ringkøbing-Skjern Museun - Bork Vikingehavn

Her er der rigtig mange spændende oplevelser, ture og aktiviteter hele året rundt.

Se mere på: www.levendehistorie.dk


Borris Hede

Det store militære skydeterræn i Borris er ofte åben for publikum på helligdage

og i weekenderne. Det er et fantastisk naturområde, som er et besøg værd.

Læs mere om adgang til terrænet på: www.borris.dk


Naturpark Skjern Å

Skjern Å og enge byder på store naturoplevelser året rundt - se mere på: www.skjernaa.info


Naturpark Vesterhavet

Denne naturpark er netop åbnet og strækker sig fra Nymindegab til Blåvand - se mere på: www.naturparkvesterhavet.dkBork Legeland

Vi har besøgt stedet og det ser virkelig lovende ud med gode og udfordrende aktiviteter.

Man kan nyde den medbragte mad i hyggelige omgivelser. Når man har købt en billet, gælder

den for hele dagen, og det betyder, at man kan komme og gå. se mere på: www.borklegeland.dk 


Bork Vikingegolf

Hvis man gerne vil hygge sig med et spil minigolf, er der en dejlig bane lige overfor administrationen.


   Bork Havn Feriecenter - Kirkehøjvej 34 - 6893 Hemmet