Bade- og aktivitetscenter


Badecentret må KUN benyttes af det antal personer, der bebor den enkelte lejlighed i perioden.


Rengøring:

I de belastende perioder i påsken, helligdage og efterårsferien bliver centerbygningen lukket en time, hvor der gøres rent.

I sommerperioden er behovet ikke så stort, da vejret er fint og belastningen hermed mindre.

Centret har lukket hvert år i ugerne 47, 48 og 49 med henblik på vedligeholdelse. Badebassinet tømmes for vand.


Adgang til badecentret:

Nøglebrikken kan programmeres, så der kun er adgang i en bestemt periode eller man kan spærre for adgang.

Bemærk: Badecentret bliver desværre også benyttet af andre personer end ejere og feriegæster.

  Luk derfor ikke personer ind, der venter udenfor eller gør tegn til, at man skal lukke op.

  Hvis I er vidende om, at nogle af badegæsterne ikke er feriegæster, men er kommet ind på anden vis,

  må I gerne kontakte viceværten - se "Bestyrelse".


Videoovervågning:

Der er opsat kameraer i badecentret og der opsat skærm i receptionen, så man kan følge med i hvad der sker.

Der er skilt i badecentret, som viser, at der er videoovervågning.

Der kan spoles tilbage, hvis der skal følges op på noget.


   Bork Havn Feriecenter - Kirkehøjvej 34 - 6893 Hemmet