Grundejerforeningen:

borkhavnferiecenter@gmail.com

Formand

Per Pape

Tlf. 21 71 55 55

Mail: pape@webspeed.dk

                 Aftale med vicevært Gert Jensen

                 Badeland bygning og teknik

                 Samarbejde med Danland

                 Afvandings-Lauget Kosig

                 Fælles grundejerforeninger i Bork

                 Foreningens nøglesystemer

   

Næstformand

Peter Nowack  J6

Tlf. 25 60 94 05

Mail: nowack8@icloud.com

             

                Forbrugsafgifter

                Forsikringer

                Udvendigt bygningsvedligehold 

                Markiser og baldakiner

                Terrasser og stakitter


Sekretær

BennyFløe Nørrgaard

Tlf. 40 19  2937

Mail : p1borkhavn@gmail.com

             

                 Modtager foreningens post og sender information til ejerne

                 Arkivering af skriftligt materiale digitalt

                 Dagsorden og referater fra møder

                 Ejerskifter og foreningens medlemslister 

                 Udlejning af cykelskuret Annette Mathisen

Tlf. 50 71 71 01

Mail: asm0707@outlook.dk

           

                 Hjemmeside

                 Facebook

                 Fotografi

                 Design

                 Vand

                 TV og internet

  

Kasserer


Hardy Friis


Tlf. 93 93 24 27

‭ 

Mail:dohafriis@gmail.com


                Bogføring og opfølgning på regnskab 

                Betaling af regninger og fakturaer

                Afregning med leverandører 

                Vedligehold af grønne områder og legepladser


Vicevært

Gert Nørgård Jensen

Kan kontaktes hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00

Tlf. 24 49 99 33

              


Suppleant - Nord

Vacant

  

 Suppleant - Syd

Lissy Skjødt F7


Revisor - Lige år

Henning Sloth Petersen

 Tlf. 30 22 75 02

henning1234@godmail.dk


Revisor - Ulige år

Hans Henrik Stephansen, C3

Tlf. 29 88 39 02

hhstephansen@gmail.com

 

Revisorsuppleant

Terkild Bruun (n6)

Tlf. 60 63 43 31

terkild_bruun@hotmail.com

 

 

 

 

   Bork Havn Feriecenter - Kirkehøjvej 34 - 6893 Hemmet